id06

Alla på Carlmark Entreprenad ab är anslutna till ID06 och har dess ID- kort.


ID06 innebär obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatser i Sverige. Det är ett steg i strävan för tryggare arbetsplatser och minskad ekonomisk brottslighet. För dig som arbetar på byggarbetsplatser innebär det att du måste kunna legitimera dig med ett godkänt ID-kort.


Det är Byggbranschen i samverkan som har tagit fram de allmänna bestämmelser som nu är en standard inom byggbranschen. Syftet är att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Men även säkerheten förbättras i och med ID06, då kontrollen över vilka arbeten som pågår och vilka som vistas på arbetsplatsen ökar.


ID06-kort


Praktiskt innebär det att alla som vistas på byggen runt om i Sverige måste kunna legitimera sig med ett ID06-kort. Har du inte giltig och godkänd legitimation, eller om du inte har föranmälts, kan du bli avvisad från arbetsplatsen, alternativt kan arbetsgivaren bli skyldig att betala ett vite om 500 kr per dag.


Källa:http://www.id06online.se/Om-ID06/Content