Fordon

Kassettbil


En kassettbil levererar större mängd material,

på den får man lasta  36-40 ton.


Lastväxlare

Den grundläggande idén med en lastväxlare är att en lastbil kan utföra flera uppgifter genom att använda olika flak och containertyper.

Bergtrailer

Bergtrailer lastar upp till 30 ton och kör allt från fin material till berg.

Boggie/Schaktbil

Transporterar jord,grus,berg samt schaktmassor. Lastar upp till 12 ton.

Vält

Kranbil

En kranbil innebär stor flexibilitet, då den kan tjänstgöra som flakbil eller tippbil, men med ett fantastiskt verktyg som kan utföra en lång rad lyft- och lastmoment.

Entreprenadmaskiner